– Dette er ringvirkninger av Norges uforsvarlige ulvepolitikk, uttaler Siri Martinsen i Noah.

Hun deltok på internasjonal konferanse for ulv samtidig som norske medier brakte nyheten om at 75 ulver kan bli skutt i Sverige.

– Det svenske forslaget om å skyte 75 sterkt truede ulver i Sverige er absurd og uverdig, men det er viktig å huske på at organisasjoner har klaget på vedtaket, og at det nå er opp til Naturvårdsverket å avgjøre saken. NOAH ser imidlertid at denne type vedtak mot truede dyr kan være en direkte ringvirkning av Norges uforsvarlige politikk, uttaler leder i NOAH, Siri Martinsen.

Advarer mot jakt

Ulven er kritisk truet i Norge og sterkt truet i Sverige, og bestanden under ett er den kanskje mest sårbare ulvebestanden i verden i henhold til forskning fra NTNU. NOAH har lenge advart om at Norges utrydningspolitikk kan få konsekvenser for artsvern også utenfor Norges grenser:

– Norge er det eneste land i verden som har satt såkalt «maksimumsmål» på truede arter, og driver en regelrett utrydningspolitikk hvor truede arter holdes truet med vilje. Sveriges bestandsmål er minimumsmål, slik det er i resten av verden, men denne type vedtak vitner om at den «norske utryddingstanken» har fått fotfeste i deler av forvaltningen. Dette er svært alvorlig, og kontraproduktivt når verden tvert imot må ta ansvar og forbedre vernet av alle truede dyr, uttaler Martinsen.