Hun er leder for rovviltnemnda i region 3 i Oppland, og representerer Senterpartiet.