Flyselskapet Norwegian saksøker staten for å slippe et klimagebyr på 400 millioner kroner.

Det melder E24 lørdag, og skriver at Norwegian sendte inn søksmålet til tingretten den 9. januar 2023. Saken gjelder vedtak om overtredelsesgebyr etter klimakvoteloven. Tingretten bekrefter å ha mottatt saken.

Klima- og miljødepartementet vedtok i desember i fjor at Norwegian må betale et overtredelsesgebyr på 400 millioner kroner for manglende levering av klimakvoter i 2020.

Ifølge rettsdokumenter til Oslo tingrett datert 9. januar 2023, går det frem at Norwegian saksøker staten ved Klima- og miljødepartementet, og mener departementets vedtak er ugyldig.

I kvartalsrapporten for perioden juli-september, som ble publisert av Norwegian, står det at selskapet har satt av 15 millioner kroner til gebyret. Norwegian ventet at en klage ville bli tatt til følge, men i stedet opprettholdt departementet vedtaket.

Rapporten for fjorårets fjerde kvartal, som skal gi mer informasjon om situasjonen, blir etter planen lagt frem 16. februar.

Ifølge E24+ hadde Norwegian i 2020 en dyp krise, blant annet grunnet coronapandemien, og selskapet gikk til retten for å rydde opp i gjeld.

Selskapet hadde ikke levert klimakvoter for deler av 2020, og fikk et overtredelsesgebyr på 400 millioner kroner fra Miljødirektoratet. Norwegian nekter å betale hele beløpet og mener at Miljødirektoratet skal behandles på linje med andre kreditorer knyttet til en finansiell konstruksjon i 2020 og 2021.