En fersk rapport fra Statens naturoppsyn viser en markant nedgang i antall rovviltskader på sau i Innlandet for 2023, men […]