En tamreinbukk har testet positivt på skrantesjuke på innledende prøver. De foreløpige prøvesvarene gir en indikasjon på smitte, og flere analyser må til.

Veterinærinstituttet har varslet Mattilsynet om at innsendte prøver fra en tamrein som ble slaktet 9. september i Børgefjell, ga utslag på de innledende testene.

– Jeg må understreke at dette foreløpig bare er en mistanke, men for å være føre var, vil slakteskrotten og biprodukter være under kontroll inntil vi har endelig prøvesvar. Vi jobber også med å spore bevegelser på slaktebiler og dyreskrotter som kan ha vært i kontakt med dyret, sier Inge Næsset, avdelingsdirektør i Mattilsynet.

Endelig prøvesvar

– Det er for tidlig å si noe om konsekvenser dersom prøvene blir bekreftet positive. Mattilsynet vil da involvere alle berørte parter så raskt som mulig for å diskutere veien videre, sier Næsset.

Sykdommen er dødelig for hjortedyr, men vi har aldri påvist smitte til mennesker, verken fra dyr eller kjøtt.

Prøver i Mattilsynets overvåkningsprogram for skrantesjuke analyseres ved Veterinærinstituttet.

To varianter

Klassisk skrantesjuke er den smittsomme varianten som vi tidligere har påvist hos villrein på Nordfjella og Hardangervidda. Atypisk skrantesjuke er påvist ulike steder i landet på elg og hjort, og vi antar at denne varianten oppstår sporadisk og ikke er smittsom mellom dyr.