Luftforurensningen har gått ned de siste 20 årene.