Miljødirektoratet anbefaler at Norge skal redusere utslipp av klimagasser med minst 80 prosent innen 2035. Dette er et dristig forslag […]