Ryperapportene antyder lovende muligheter for rypejakta i Sør-Norge.

Det melder Norges jeger- og fiskeforbud gjennom NTB.

– Etter et veldig bra til middels bra år i Sør-Norge i 2020, ser det ut som det også blir bra mange steder i 2021. Dette om man ser Sør-Norge under ett, men som vanlig er det noen unntak forteller Torgeir Lande i Norges Fjellstyresamband.

– Det er hyggelig med gode prognoser. Mange jegere vil få fine opplevelser i fjellet i høst, og vil kunne bringe førsteklasses mat med seg hjem. Vi skal allikevel ikke ta ut mer enn produksjonen tillater, understreker informasjonssjef Espen Farstad i Norges Jeger- og Fiskerforbund i en pressemelding.

Slik vurderer NJFF situasjonen i Sør-Norge:

Trøndelag
De fleste store fjellstyrene i Trøndelag har en bra bestand av ryper også i år, noen litt flere enn i fjor, noen litt færre. Man har i områdene hatt bra med stamfugl som har fått fram mange kyllinger. Både fjellstyrer som på kysten (Åfjord) og de andre lengre inn i landet ser ut til å ha mye fugl. Åfjord fjellstyre har den største tettheten på mange år, og fjellstyrene i Stjørdal har ikke hatt så gode resultatet siden de begynte med linjetaksering av ryper. Trenden ser ut til å være den samme både nord og sør i fylket, hvor både Namsskogan fjellstyre og Fjellstyrene i Holtålen melder om bra med fugl.

Hardangervidda
På østsiden av Hardangervidda ser det veldig bra ut, akkurat som i 2020. Både Øvre Numedal fjellstyre og Eidfjord fjellstyre melder om bra med fugl og forventer gode dager i fjellet for rypejegerne. Man har tidligere aldri hatt som gode resultater i Eidfjord, og i Øvre Numedal ser det fortsatt ut til å være meget godt med fugl.  

Valdres/Gausdal
Fjellstyrene i Valdres melder om nokså gode tettheter av stamfugl, dog noe varierende og enkelte steder svært få og små kyllinger. I statsallmenningene med nedgang i tetthet av fugl og lav kyllingproduksjon må man være forsiktig med uttaket i år, for ikke å ta ut for mye stamfugl. Enkelte fjellstyrer vurderer fredning eller sterke begrensninger i uttaket, men ingen beslutning er tatt enda.

Gudbrandsdalen
Det er et middels år rundt omkring Gudbrandsdalen med en liten nedgang i tetthet siden 2020. I Skåbu melder Fron fjellstyre om en bestand lik fjoråret, dvs litt under middels god tetthet og grei kyllingproduksjon. På Dovre er det bra med stamfugl, men dessverre er kyllingproduksjonen dårlig. Flere fjellstyrer her melder også om små kyllinger.