Kommuner og interkommunale selskaper vil få krav om nitrogenrensning av avløpsvannet i årene som kommer.