Siden mai er det registrert kraftig reduksjon av ismassen ved Svalbard.

Havisen ligger nå 62.000 kvadratkilometer under det normale. Arealet tilsvarer like mye som landarealet på Svalbard. Det melder NRK.

https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/kraftig-nedgang-i-havisen-rundt-svalbard-1.16058396

Det er forsker Signe Aaboe ved Meteorologisk institutt som forklarer sammenhengene, og det går fram at den store smeltingen trolig skyldes årets sommervarme.