Siden mai er det registrert kraftig reduksjon av ismassen ved Svalbard.