Av: Utenriksminister Espen Barth Eide, Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (første gang publisert som kronikk i Dagsavisen) Parisavtalen, som er vårt felles globale […]