Tre italienske jegere ble stoppet i en tverretatlig aksjon.

Det hele ble avslørt etter tips fra publikum, til Økokrim. Det ble funnet 2027 nedfryste troster. Blant disse var det måltrålster og avarttroster. Det er ikke lovlig å jakte på disse artene.

Saken fortsetter under videoen, med tekst og flere bilder.

I følge en pressemelding fra Tolletaten ble en delegasjon med italienske jegere stoppet i en tverretatlig aksjon i Kristiansand fredag ettermiddag den 29. oktober. Jegerne var på vei ut av landet med 2027 nedfryste troster. Blant de beslaglagte trostene ble det funnet 10 måltroster og 31 svarttroster, som det ikke er lov å jakte på.

Bilder fra aksjon som ble gjennomført av flere etater i Kristiansand. Foto: Tolletaten.

– Dette er et veldig godt eksempel på en vellykket tverretatlig aksjon. Her reagerte alle raskt og vi fikk avdekket miljøkriminalitet og et grovt smuglingsforsøk. Det er ikke så vanlig at vi finner kommer over beslag som dette. I mine 25 år i Tolletaten i Kristiansand kjenner jeg ikke til at vi har stoppet noen med så mange ulovlig jaktede fugler før, sier tolloverinspektør Per Otto Smithsen.

Bilder fra aksjon som ble gjennomført av flere etater i Kristiansand. Foto: T

I beslaget var det flest rødvingetroster og en del gråtroster som er lovlige å jakte på, dersom en har tillatelser i orden. Kun to av de tre personene i bilen hadde registrert seg i Jegerregisteret.

– Det ble beslaglagt 41 fugl som er freda i Norge. Det var 31 svarttrost og 10 måltrost. Alle fuglene var nedfrosset og var tiltenkt utført til utlandet til egen husholdning. Samarbeidet mellom Toll, Statens naturoppsyn, Økokrim og Agder politidistrikt har vært avgjørende for at denne saken ble avdekket og avgjort så raskt. Det viser at det kan lønne seg å komme med tips om miljøkriminalitet, sier miljøkrimkoordinator i Agder politidistrikt, Torvild Selås.

Bilder fra aksjon som ble gjennomført av flere etater i Kristiansand. Foto: Tolletaten.

De tre utenlandske personene som ble stoppet ble hver for seg ilagt forlegg på 15.000 kroner. Foreleggene ble vedtatt av samtlige tre.

– Dette er ulovlig jakt som vi ser alvorlig på og vi er svært glade for at publikum tipset økokrim om jaktlaget, sier miljøkrimjurist og påtaleansvarlig Ole Martin Paulsen.

Informasjon om hvilke arter det er lov å jakte på finner du på miljødirektoratet sine nettsider her.