Tillater jakt på jerv selv om det ikke er ynglinger i området.