Miljødirektoratet ønsker å stoppe fiske etter laks i Tanavassdraget.

Årsaken er at situasjonen for bestanden av laks i vassdraget har forverret seg. Derfor vil direktoratet ikke åpne for sjølaksefiske med fastslående redskaper i deler av Finnmark inneværende år.

–  Vi fremmer forslaget for å beskytte laksen i verdens viktigste laksevassdrag, mot overbeskatning. Tanaelva har rundt 30 bestander, og de fleste av disse har ikke et høstbart overskudd, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Ikke høstbart overskudd

En ny rapport viser at  de fleste laksebestandene i Tanavassdraget  ikke har hatt noe høstbart overskudd de seneste to årene. Prognosene tilsier at disse bestandene heller ikke i 2021 får et høstbart overskudd. 

Miljødirektoratet sender derfor ut på høring forslag om å ikke åpne for fiske av laks med faststående redskaper i sjø i kommunene Berlevåg, Tana og Gamvik, samt  ytre deler av kommunene Lebesby og Nordkapp, i 2021. Høringsfristen er satt til 5. mai.

Bevare bestandene

–  Tiltak for å bevare og bygge opp bestandene i Tana vil være vesentlig for å sikre at tanalaksen også i fremtiden kan være en viktig del av grunnlaget for næring og rekreasjon langs kysten og i innlandet, herunder samisk kulturutøvelse, sier miljødirektør Ellen Hambro. 

Miljødirektoratet fastsatte nylig nye nasjonale regler for laksefiske i sjø og vassdrag. Forslaget som nå er sendt på høring innebærer ytterligere innstramminger i deler av Finnmark.

Også i elv

I tillegg til forslaget om å ikke åpne for fiske med faststående redskaper i sjøen, pågår forhandlinger med Finland om å innføre sterke begrensninger i fisket etter laks også i Tanaelva kommende sesong.