WWF Verdens naturfond mener kriminelle organisasjoner gjør seg rik på global plastforsøpling.

Organisasjonen offentliggjorde nylig en rapport i samarbeid med den internasjonale kriminalpolitiorganisasjonen Interpol. Det hevdes at enorme mengder plastavfall i verdenssamfunnet har ført til mer organisert kriminalitet.

– Det haster å få på plass en global forpliktende plastavtale for å få bukt med den økende plastforsøplingen. Den omfattende kriminaliteten som INTERPOL har dokumentert kan ikke fortsette, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Hun mener at plast som forbrukerne kildesortererer for resirkulering havner hos kriminelle som dumper eller brenner plasten.

– Plasten ender opp i havet og i naturen, til stor skade på både dyr, miljø og mennesker. Pengene ender i lommene på forbrytere, og gjør at kriminell virksomhet, som korrupsjon og hvitvasking, kan fortsette, fastslår Andaur, ifølge organisasjonens egne hjemmesider.