Natur og Ungdom og Greenpeace saksøker igjen staten om klimaspørsmål

Lederen for Natur og Ungdom, Gina Gylver, kunngjør et nytt klimasøksmål mot staten i samarbeid med Greenpeace. De hevder at regjeringen forverrer klimautfordringene for fremtidige generasjoner ved å godkjenne nye oljefelt.

Søksmålet er en videreføring av det første klimasøksmålet, som gikk til rettssak i perioden 2017 til 2020. Miljøorganisasjonene mener staten bryter kravene Høyesterett fastsatte i forrige rettssak ved nylig å godkjenne planene for utvikling og drift av de nye oljefeltene Tyrving, Breidablikk og Yggdrasil i Nordsjøen.

Ikke utredet

– Regjeringen trosser klimavitenskapen og vår egen Høyesterett når den tillater nye oljefelt uten å utrede om disse er forenlige med et levelig miljø, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

Ifølge organisasjonene, har den forrige rettsavgjørelsen resultert i noen viktige gjennombrudd for miljøet som de bygger det nye søksmålet på. Staten har både rett og plikt til å nekte nye oljefelt av hensyn til klima og miljø, og har en forpliktelse til å undersøke de globale klimaeffektene av nye oljefelt før de kan bli godkjent.

Får støtte

De får støtte i sin tolkning fra Norsk institusjon for menneskerettigheter (NIM). Etter det siste klimasøksmålet utredet NIM betydningen av Grunnlovens miljøparagraf for fremtidige godkjennelser av planer for utvikling og drift av petroleumsforekomster (PUD). NIM konkluderer med at staten ikke lenger kan gi tillatelser til prosjekter som ikke har utredet klimaeffekten av at oljen og gassen brukes i andre land.