Fugleforskere mener at flere fuglearter kan være langt mer truet enn tidligere kjent. Bakgrunnen for dette ligger i ny forskning […]