Miljødirektoratet har nylig lansert en oppdatert instruks for kartlegging av naturtyper på land.