– Dette er imponerende arbeid fra Klimautvalget 2050!