I følge en rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) er det plass til opp til 1000 hunngauper i Norge, […]