Klima- og miljødepartementet skal samarbeide med landets kommuner for å nå den internasjonale naturavtalen.

Departementet opplyser i en pressemelding at klima- og miljøminister Espen Barth Eide og kommunesektorens organisasjon KS har inngått en avtale om å arbeide sammen for å følge opp den nye globale naturavtalen.

Kommunene forvalter en stor del av Norges arealer og har en viktig rolle i å ta vare på norsk natur. KS– kommunenes organisasjon – mener det er åpenbart at det er behov for endring og at det er knapt med tid til å oppfylle målene innen 2030.

Styleder Gunn Marit Helgesen i KS har takket ja til å samarbeide med Klima- og miljødepartementet for å utforske handlingsrommet og finne mål og virkemidler, og understreker at arbeidet må skje med respekt for lokaldemokratiet og de vanskelige avveiningene som kommuner og fylkeskommuner gjør i forhold til bruk og vern av arealer.

Samarbeid

Klima- og miljøministeren sier at regjeringen jobber med å avklare hvordan den nasjonale oppfølgingen skal være og at samarbeidet med KS vil være viktig for å oppnå best mulige resultater.

– Jeg er glad for invitasjonen, og har på vegne av kommunesektoren takket ja til et samarbeid med Klima- og miljødepartementet. Vi vil gjerne bidra til å utforske handlingsrommet og til å finne mål og virkemidler sammen med staten. For oss er det vesentlig at arbeidet gjennomføres med respekt for lokaldemokratiet og de vanskelige avveiningene som foregår i landets kommuner og fylkeskommuner for bruk og vern av arealer, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS.

Klima- og miljødepartementet opplyser at de jobber med å avklare hvordan den nasjonale oppfølgingen skal være.

– I det arbeidet vil vi samarbeide tett med landets kommuner og fylkeskommuner gjennom KS. Når alle drar i samme retning, oppnår vi best resultater, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.