En ulv som holder til i Åsnes kommune blir i denne omgang ikke skutt.

Det har Miljødirektoratet informert Åsnes kommune om i et vedtak den 16. august.

Kommunen hadde etter sigende observert en ulv i Åsnes, og mente at denne burde skytes sporenstreks. Dyret skal være sett flere steder ved et boligområd ved Flisa i Innlandet fylke.

– Kommunen opplyser om at det også ble observert ulv i område Vestre Gjesåsen for cirka 14 dager siden. Observasjonene er gjort i kort avstand til sentrum i kommunen, og det blir bedt om at det gis skadefelling for å felle ulven som er observert, ettersom den oppleves som nærgående, viser direktoratet til i sitt vedtak.

Statens naturoppsyn (SNO) skal ha fått inn tre meldinger om observasjon av ulv i området dagen før vedtaket.

– Det er ikke slik at observasjon av en ulv i et bebygd område er synonymt med at dyret oppfører seg «unormalt». Det at ville dyr opptrer nær mennesker eller bebyggelse innebærer ikke automatisk at det er en farlig situasjon, skriver direktoratet til kommunen, og sier dette gjelder også dersom ulven skulle være uønsket.

– Dersom det aktuelle dyret kommer tilbake gjentatte ganger eller oppholder seg på stedet over lengre tid, vil det være aktuelt å be SNO om å undersøke nærområdet. Ofte er det ved gjentatte besøk noe som trekker dyret til plassen som er årsaken til besøkene, som en matkilde. Situasjonen kan i mange tilfeller løses gjennom å fjerne det som trekker dyret dit. Avhengig av situasjonen vil andre tiltak vurderes, inkludert skremmeforsøk og felling, heter det i vedtaket.

Derfor mener direktoratet at det på det nåværende tidspunkt ikke er noe grunnlag for å konkludere med at ulven som ble observert i området nordøst for Flisa i 15. august har en unormal atferd, og ser ikke at det er noe grunnlag for å sette inne noe nærmere tiltak for å skremme, eller alternativt felle dette individet.