Arter som vipe, sanglerke, åkerrikse og storspove kan få hjelp.