Miljøstiftelsen Bellona mener det er behov for at et nytt regelverk for genredigering av planter i EU raskt bør implementeres […]