På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Artsdatabanken utviklet en portal for økologiske grunnkart.

Det opplyser departementet, som inviterer til lansering av portal for økologiske grunnkart. Utviklingen av portalen er en sentral del av departementets økologisk grunnkart-satsning for å øke kunnskapen om naturen vår. Portalen er utviklet av Artsdatabanken på oppdag fra departementet.

Lanseringen skal skje den andre desember om formiddagen, i form av et webinar som man må melde seg på. Blant foredagene er et om økologisk grunnkart, som om tales som et kunnskapsløft for naturen. Det vil bli vist eksempler fra kartlegging av naturtyper. Og det vil bli vist nye kart fra Norges geologiske undersøkelser.

Ifølge departementet har Regjeringen satt i gang et kunnskapsløft for natur med økt innsats på å innhente og samle stedfestet kunnskap om arter, natur- og landskapstyper og miljøvariabler. På webinaret vil Artsdatabanken for første gang presentere portal for økologiske grunnkart – en kartportal hvor denne kunnskapen samles og vises frem. En arbeidsgruppe har pekt ut hvilke kartlag som skal vises i portalen etter fastsatte kriterier.