Selv om NTB tirsdag kveld meldte at servalen Niño skal avlives, ser det ut til at dyret kan bli spart.

Dyret ble i sommer observert utenfor Bergen, etter at det hadde rømt fra sin husmor. Eieren ble siktet for ulovlig innføring av dyret til Norge, og har overfor politiet erkjent strammeskyld.

Ifølge VG opplyser Miljødirektoratet samme kveld at det ikke er besluttet at servalen skal avlives.

– Servalen er et flott dyr, men det hører hjemme i naturen. Det er viktig at folk er klar over at hold og innførsel av ville dyr er strengt regulert i Norge, og at ulovlig hold kan føre til straffereaksjoner og dessverre i mange tilfeller avliving av dyret. Ville dyr trives ikke, og skal ikke holdes som kjæledyr, skriver seksjonsleder Janne Bonhorst i en e-post til VG.

– Miljødirektoratet har ikke besluttet avliving av dyret, men per dags dato ser vi dessverre ingen gode løsninger for å ta vare på servalen. Utførsel og handel med ville arter er strengt regulert for å hindre at artene blir utrydningstruet, og vi har internasjonale forpliktelser gjennom Cites-konvensjonen. Det viktigste vi her i Norge kan gjøre for å ta vare på servalen som art er å bidra til å stanse slik internasjonal handel.

Etter at det feilaktig ble publisert at Miljødirektoratet hadde besluttet avlivning av servalen, kom dyrevernsorganisasjonen NOAH med sine reaksjoner, noe som også Fauna har omtalt.

Noah har opplyst til direktoratet at de har fått til en avtale med retur av servalen til et mottaksanlegg i Sør-Afrika.

Bonhorst sier til VG at utførsel av servalen fra Norge til Sør-Afrika kan være brudd på CITES-konvensjonen.