Svenske myndigheter innfører en ny lov som krever at eiere av katter må merke dyrene sine.