Svenske myndigheter innfører en ny lov som krever at eiere av katter må merke dyrene sine.

Det melder Svensk jakt. I en proposisjon til riksdagen foreslår den svenske regjeringen at det innføres krav om merking og registrering av katter, gjeldende fra 1. januar 2023.

Det blir foreslått at Jordbruksverket skal få ansvar for registeret, som skal finansieres gjennom en avgift for registrering av katter. Katter som er født før 1. januar 2008 omfattes ikke av de nye reglene.

Argumentasjonen for ordningen er at svenskene har store problemer med etterlatte katter og villkatter. Gjennom merking er det mulig å skille kattene fra hverandre, slik at registrerte katter på den måten får bedre beskyttelse enn ikke registrerte katter.

Sverige har 1,4 millioner katter i cirka 700.000 hushold. Beregneringer viser at 100.000 katter enten er forlatt eller har blitt forvillede.

– En annen faktor som bidrar til problemet og til at antallet katter uten hjem kan øke, er at mange katter – i motsetning til stort sett alle andre kjæledyr – beveger seg fritt ute og derfor kan formere seg ukontrollert dersom de ikke kastreres eller forhindres på annen måte å reprodusere. Forlatte og ville katter er fremfor alt et dyrevelferdsproblem, sier regjeringen.

– Katter som beveger seg fritt kan også forårsake skade på ville dyrebestander gjennom jakt. Antall fugler i Sverige som blir drept av en katt kan antas å utgjøre nesten 13,4 millioner per år. Katter har dermed også potensial til å forårsake visse forstyrrelser i et økosystem under spesielle forhold. De kan også medføre ulemper for miljøet, for eksempel ved å etterlate urin og avføring, heter det.