Våren er en tid for nytt liv. Da må vi ta ekstra hensyn til dyrene og vise toleranse for at de i en periode må få lov til å ta vare på ungene sine.