Da fristen for innspill gikk ut 1. september hadde Landbruks- og matdepartementet fått til sammen 50 innspill fra ulike interesser.

Regjeringen har ifølge regjeringen.no startet arbeidet med en stortingsmelding om dyrevelferd. I arbeidet med meldingen vil vi se nærmere på utviklingen i norsk dyrehold og husdyrproduksjon, og på ny kunnskap om dyrevelferd.

I arbeidet med stortingsmeldinga vil Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet ha ansvar for sine respektive forvaltningsområder.

Her kan du lese alle innspillene.